سياست        0  1587 reads

1) حکومت

حكومت كومور جمهوري اسلامي است. مجلس قانون گذاری 39 نماینده دارد و 13 ماه مه 1978 کوتای نظامی انجام و علی سوهیلی رییس جمهور که قصد فرار داشت کشته و احمد عبدالله رییس جمهور پیشین دوباره رییس جمهور شد.


2) سیستم اجرایی

رییس جمهور با رای مستقیم مردم به مدت یک دوره 4 ساله انتخاب می گردد و میتواند از هر جزیره کاندید شود. رییس جمهور هیات وزیران را معین می کند. رییس جمهور رییس کشور است. هر یک از جزایر دارای فرماندار است. در انتخابات مارس 1990 محمد جوهر با بدست آوردن 55 درصد از آرا پیروز گردید. در اوت 1991 بوسیله دیوان عالی کشور مورد اتهام قرار گرفت و برکنار شد. اوت 1991 ابراهیم احمد هلیدی ریس جمهور شد.

هر یک از سه مجموعه جزیره آنژوان، موهلی و کومور به طور جداگانه رئیس جمهور دارند و یک رئیس جمهور دیگر بر سه جزیره و رؤسای جمهوری آن حکومت می‌کند. نخست وزیر و وزیران ديگر را رئیس جمهور انتخاب می كند. هر رئیس جمهور چهار سال یکبار انتخاب میگردد.

در انتخاباتی که در سال 2004 برگزار شد احمد عبدالله محمد سامبی که یک مسلمان سنی است به عنوان رئیس جمهور کل سه جزیره انتخاب شد. سامبی در فاصله سال‌های 1973 تا 1981 ابتدا در عربستان و سپس به مدت چهار سال در ایران، درس حوزوی خوانده ‌است.
آخرین انتخابات در 2010م انجام شد که در آن اکیلیو دوآنین با کسب بیش از 61% آرا، از سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان رئیس جمهور کومور انتخاب شده است.


3) سیستم قانون گذاری

كومور شامل یک مجلس داراي 33 کرسی است که 15 نماینده در انتخابات محلی و 18 نماینده دیگر در انتخابات سراسري انتخاب می شوند و دوره آن ها 5 ساله می باشد.
کومور دو حزب اصلی دارد. یکی فدرالیست ها که طرفدار دولت مرکزی هستند. دیگری جدایی طلب ها که هر کدام حامی نماینده هر جزیره هستند.
بنا بر قانون اساسی تنها حزبی می تواند اپوزسیون مجلس باشد که در انتخابات فدرال 6 کرسی بدست آورد اگر حزبی نتوانست این شرط را کسب کند، دومین حزب از حیث در اختیار داشتن کرسی ها مجلس جزب مخالف محسوب می شود. در انتخابات سال 1996 حزب اف ان جی اپوزسیون بود.


4) سیستم قضائی

دادگاه‌های این کشور بر اساس قوانین اسلامی و فرانسوی اداره می‌شوند. سن قانونی در این کشور 18 سال است.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مجمع الجزاير كومور در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران