سياست        0  871 reads

1) حکومت

احزاب

احزاب عمده سیاسی عبارتند از
• حزب دموکراتیک و سوسیالیست جمهوریخواه (تنها احزاب قانونی سابق)
• حزب بازسازی و تجمع برای دموکراسی
• حزب وحدت ملی


2) سیستم اجرایی

در قانون اساسی جدید گنجانده شد که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برای یک دوره 5 ساله انتخاب گردد. هم اوست که نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند. نخست وزیر ریاست کابینه وزرا را به عهده دارد.


3) سیستم قانون گذاری

موریتانی یک مجلس سنا و یک مجلس ملی دارد. مجلس سنا به طور غیرمستقیم انتخاب می‏‌گردد که رئیس جمهور، نخست وزیر و شورای وزیران را انتصاب می‏‌کند.
 

شخصیت‌ها

 

محمد ولد عبدالعزیز
سرتیپ "محمد ولد عبدالعزیز" متولد ۲۰ دسامبر ۱۹۵۶میلادی (35ه.ش) سیاستمدار موریتانیایی و رئیس جمهور کنونی این کشور است. این نظامی پیشین در کودتای ۲۰۰۵ میلادی (84ه.ش) و سال ۲۰۰۸ میلادی (87ه.ش) شرکت داشت و این دو کودتا باعث به دست گرفتن قدرت توسط وی شده‌ است. عبدالعزیز همچنین ریاست دولت انتقالی را بر عهده گرفت و مدتی بعد از این مقام کناره گیری کرد تا در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی (88ه.ش) شرکت کند و در این انتخابات پیروز شد. وی همچنین در انتخابات 2014میلادی (93ه.ش) نیز مجددا شرکت کرد و با کسب 82درصد آرا در سمت خود ابقا شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري اسلامي موريتاني در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران