جغرافيا        0  1091 reads

1) جغرافیای طبیعی

موریتانی یا جمهوری اسلامی موریتانی (عربی الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة، فرانسوی République islamique de Mauritanie) کشوری در شمال غربی آفریقا به پایتختی نوآکشوت است و بندر نواذیبو نیز دومین شهر مهم کشور می‌باشد.
مساحت موریتانی یک میلیون و سی هزار و هفتاد کیلومتر مربع و بیش از نصف خاک ایران است. حدود 90درصد موریتانی را بیابان (بجز ناحیه دره رود سنگال که حاصلخیز است) تشکیل می دهد. بیشتر مساحت موریتانی پوشیده‌است از فلات‌های صحرای بزرگ که بر فرازشان قله‏‌های منفرد قرار دارد. خط ساحلی موریتانی بر کرانه اقیانوس اطلس به طول 592 کیلومتر می باشد. 
رود مهم این کشور رود سنگال است و بلندترین نقطه آن کدیه‌الجل، با ۹۱۵ متر است. آب و هوای این کشور خشک و داغ است و فقط در جنوب کشور باران کافی می‌‏بارد. خشکسالی مداوم گله‌های گاو و گوسفند بادیه‌نشینان را تلف کرده‌است.

آب و هوا
گرمسیری، اما معمولاً خشک، حتی در نزدیکی ساحل تنها نه چندان باران زیادی در جولای تا سپتامبر می بارد. نوآکچوت در ژانویه 21.7 و در جولای 27.8 درجه صدبخشی گرما و سالانه 158 میلی متر باران دارد.

2) جغرافیای انسانی

جمعیت این کشور 3.162.338 متشکل از عرب از قبایل بنی حسان، هلالی و بنی سلیم، و اقوام آمازیغ (بربر) و سیاهپوست است.


3) جغرافیای سیاسی


موریتانی از سوی غرب به اقیانوس اطلس و از شمال با صحرای غربی در شمال با مراکش، در شمال شرقی با الجزایر از سوی شرق با مالی و در جنوب با سنگال هم مرز است.

تقسیمات کشوری
موریتانی به ۱۲ استان و ۵۸ شهرستان بخش شده‌است. تقسیمات موریتانی شامل ۱۲ استان افزون بر نواکشوت، ۵۳ شهرستان و ۲۸۰ شهر است. استان‌های این کشور از این قرارند

1. استان حوض الشرقی
2. استان حوض الغربی
3. استان عصابا
4. استان گورگول
5. استان براکنا
6. استان ترارزا
7. استان اَدرار
8. استان داخلت نواذیبو
9. استان تگانت
10. استان گیدیماکا
11. استان تیریس زمور
12. استان اینچیری
13. نواکشوت (مرکز ناحیه)
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري اسلامي موريتاني در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران