تاريخ        0  1181 reads

نام کشور غنا از کلمه غاته، تمدنی که در اعصار باستانی در آفریقای غربی وجود داشت، گرفته شده‌است. تا پیش از آغاز استعماربه‌وسیله اروپائیان، این منطقه در اختیار ممالک مستقل سیاه پوستان بود. در سال 1470 بازرگانی پرتغالی اروپائیان برای اولین بار از سرزمین غنا دیدار کرد. بدنبال آن انگلیسی ها 1553 هلندی ها در 1595 و سوئدی ها 1640 وارد سرزمین غنا گشتند. تا اینکه انگلستان ها در سال 1820 بر کشور غنا تسلط یافت آنرا به نام ساحل طلا نامید، به طوری که غنا در عهد استعمار به ساحل طلا مشهور بود.
با ورود پرتغالی‌ها در سده پانزدهم و نفوذ استعماری آنان و سایر اروپائیان، این ممالک از هم پاشیده شد و توسط آنها تجارت برده و طلا رونق یافت. چنان چه ذکر شد، پس از پرتغالی‌ها، بریتانیایی‌ها آغاز به دست اندازی و تأسیس پایگاه‌های بازرگانی دیگری درغنا نمودند و رفته‌رفته شهرهائی در پیرامون آنها ایجاد شد. در سال ۱۸۷۴ میلادی، بریتانیا مستعمره فرمان‌گذار ساحل طلا را تأسیس کرد و پس از ستیزهای طولانی، پادشاهی آشانتی و سرزمینهای شمالی واقع در شمال آشانتی را نیز تحت الحمایه خود اعلام کرد.پس از جنگ جهانی اول، بخشی از توگولند آلمان که به قیمومیت بریتانیا داده شده بود، از لحاظ اداری ضمیمه ساحل طلا گردید.
در اواخر دهه پنجم سدهٔ گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم ساحل طلا منجر به چند شورش ملی شد. در 1949 حزب قانونی خلق برهبری قوام نکرومه تاسیس گشت. در 1951 انتخابات مجلس قانون گذاری انجام در سال ۱۹۵۱ بریتانیا قانون اساسی تازه‌ای به این مستعمره اعطا کرد که برطبق آن، نوعی خودمختاری در امور داخلی به این مستعمره داده شد و به‌دنبال آن اولین انتخابات عمومی و مجلس قانون گذاری برگزار گردیدشد و حزب قانونی خلق پیروزی فراوان بدست اورد. در این انتخابات قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق به نخست وزیری رسید. سرانجام در 6 مارس 19 1957 غنا به استقلال رسید.
در مارس سال ۱۹۵۷ میلادی، ساحل طلا با نام تازه غنا استقلال یافت و از کشورهای همسود بریتانیای بزرگ و دارای حکومت فرمانداری کل گردید. قوام نکرومه در مقام نخست وزیری این کشور باقی ماند.
در اول ژوئن 1960 غنا به نام یک کشور جمهوری اعلام موجودیت کرد. در 1962 برنامه هفت ساله ای در کشور به مرحله اجرا و عمل در امد. در 24 فوریه 1966 ارتشیان و پلیس عالی رتبه مشترکاً با کودتای حکومت قانونی را سرنگون، قانون اساسی را لغو، پارلمان و حزب قانونی خلق را منحل برنامه هفت ساله را معلق کردند. در 1969 شورای کودتا به نام شورای رهایی ملی اجازه تاسیس و فعالیت برخی از احزاب سیاسی را داد. سرانجام در 6 مارس 1957 استقلال یافت.
نخستین رئیس جمهور غنا (قوام مکروم) بود تا اینکه در فوریه 1966 سرگرم دیدار از کشور (خلق چین) و (ویتانام) شمالی بود با کودتایی ژنرال (مانوئل. ک. کوتوکا) سرنگون گشت. در آوریل 1967 با کودتایی (کاتوکا) کشته شد و رهبر نظامیان قدرت را دردست گرفت. در اوت 1969 قانون اساسی جدیدی تصویب شد و در 1970 انتخاب مجلس قانون گذاری برگزار گشت اما مورد استقبال قرار نگرفت. از سپتامبر 1970 تا 13 ژاویه 1972 حزب مترقی – حزب حاکم بود. در یک کودتای دیگر که در 13 ژانویه 1972 برهبری سرهنگ ایگنا تویس صورت گرفت، قانون اساسی پارلمان و احزاب سیاسی منحل گردید. این سرهنگ همه قدرت ها را قبضه کرد و یک شورای نظامی زیر نظر سرهنگ با اداره کشور پرداخت. چندی بعد در پنجم جولای ژنرال (فردیک. و. اکوفو) صاحب قدرت گشت و کشور غنا دچار یک تورم شدید 100 درصد گردید.
در 1979 با انجام انتخابات، هیلا لیمان (Iimanh) از حزب ملی مردم به ریاست جمهوری رسید ولی در 31 دسامبر1981 راولینگز (وزیر دفاع و افسر نیروی هوایی که به وسیله هیلا لیمان بازنشسته شده بود) قدرت را در دست گرفت و حکومت قانونی و ملی غیر نظامی هیلا لیمان را برانداخت.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري غنا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران