جغرافيا        0  2888 reads

1) جغرافیای طبیعی

ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای است واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا که پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است.
ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. ماداگاسکار جزیره ایست در اقیانوس هند در حدود 250 مایلی کرانه های شرقی آفریقا، مقابل موزامبیک قرار گرفته. چهارمین جزیره بزرگ جهان است. مساحت کشور ماداگاسکار حدود یک پنجم خاک ایران می باشد.
زمین های پست ساحلی به فلات مرکزی می پیوندد. روزگاری جنگل های انبوه در مناطق داخلی این جزیره وجود داشت. بلندترین قله آن 9450 پا بلندی دارد. روزگاری صادر کننده برنج بود. اینک وارد کننده برنج و مدتی کولونی فرانسه و بطور شدیدی وابسته کمک های اقتصادی فرانسه بود.

آب و هوا
دارای آب و هوای گرمسیری است، اما کوهستانها تأثیر فراوانی در ریزش باران دارد. در شرق بارانهای سنگین و در غرب بارانهای سبک می بارد. آنتانانریو در ژانویه 26.7 و در جولای 21.1 درجه صدبخشی گرما و سالانه 3256 میلی متر باران دارد.

2) جغرافیای انسانی

نرخ رشد جمعيت
 3.008%

بيماري هاي شايع
 اسهال، هپاتيت A، مالاريا، پلاگ و تب حلزوني

3) جغرافیای سیاسی

قانون اساسی مورد عمل در 1975 به تصویب رسید و کشور از شش ایالت تشکیل گردیده است.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
ماداگاسکار در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران