سیشل در یک نگاه        0  717 reads

نام کشور
سیشل

پرچم

پایتخت
ویکتوریا

نوع حکومت
جمهوری

وسعت
454 كيلومتر مربع

جمعیت
90945 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سیشل در یک نگاه
سیاست
روابط با ایران