روابط با ایران        0  1290 reads

1) تاريخچه

جمهوري سيشل همواره روابط قابل قبولي با جمهوري اسلامي ايران داشته است و تا كنون هيچ گونه موضعگيري عليه كشورمان نداشته است.
سيشل به صورت آكرديته در حوزه فعاليت سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاناناريو (ماداگاسكار) قرار داشت.


2) روابط فرهنگي


تا به حال وزارت امور خارجه سيشل طي چندين يادداشت رسمي به سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاناناريو ضمن پيگيري موضوع، خواستار اعزام پزشكان مورد نياز شده است و مكررا از وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي اين درخواست تسريع در روند شد. ليكن با گذشت چندين سال هنوز هيچ اقدام عملي انجام نشده است.


3)روابط اقتصادي


در تير ماه 1369 وزير شيلات سيشل به منظور آشنايي با شيلات ايران و برقراري روابط كاري در اين زمينه به تهران سفر نموده و با برخي مقامات كشورمان ملاقات هايي داشت.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سیشل در یک نگاه
سیاست
روابط با ایران