تاریخ        0  1114 reads

جیبوتی در سال 1843 به چنگ فرانسوی ها افتاد ودر 1886 با سومالی تشکیل یک مستعمره فرانسه (حکومت سلطنتی محلی را) داد. آنچه امروز به جیبوتی معروف است سرزمین سومالی فرانسه نام و زیر فرمان فرانسه قرار داشت.

در 1896 به یک مستعمره فرانسه تبدیل و پایتخت رسمی آن از « اوباک » به « جیبوتی » منتقل گردید. در 1958 سومالی فرانسه (جیبوتی) به عضویت کشورهای مشترک المنافع فرانسه درآمد. در 1967 با یک رفراندوم 60 درصد مردم جیبوتی به وحت با فرانسه رأی دادند و ازین پس سرزمین عفار و عیسای فرانسه نامیده شد.
در 1977 پس از یک رأی گیری مستقل احمددنی نخست وزیر بر اثر اختلافات میان مدرم عفاروعیسی استعفا نمود. در 1978 عبدالی محمد کامل در ماه فوریه به نخست وزیری رسید اما پس از هشت ماه گورادحماد برکات به نخست وزیری معین شد.

در 8 ماه مه 1977 در جیبوتی رفراندومی به عمل آمد که 98 درصد مردم رأی به جدائی از فرانسه و استقلال کشور خود دادند و آنگاه به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد. مجلس قانونگذاری آن 65 نماینده دارد. در 27 ژوئن همین سال امور کشور به مردم جیبوتی سپرده شد. بعدها جیبوتی از اعضای سازمان وحدت آفریقاو عرب گردید. حزب ترقیخواه، تنها حزب سیاسی کشور است.

به موجب قانون اساسی که در 10 فوریه 1981 به تصویب رسید. رئیس جمهور مستقیماً با رأی مردم به مدت 6 سال انتخاب (یک بار دیگر می تواند) می شود و مجلس قانونگذاری 65 نماینده دارد (به مدت 5 سال). در اکتبر 1981، مجلس جیبوتی، کشور را تک حزبی اعلام کرد. انتخابات برای مجلس نمایندگان در 21 مه 1982 برگزار گشت. در حالیکه از مردم سومالی تبار 26، آفارتبار 23 و عرب تبار 16 نماینده انتخاب گردید. ژانویه 1992 چهارده عضو کمیسیون قانون اساسی شروع به کار کردند. رئیس جمهور حسن گولد آپی دون در 1977 و دوباره 1981 و دربار سوم در 1987 به ریاست جمهوری انتخاب شد.

حزب (RPP) تنها حزب سیاسی جیبوتی بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ بود، تا سال ۱۹۹۱ شورش ارتشیان بر قسمت‌هایی از جیبوتی حکمفرما بود. در سال ۱۹۹۳ انتخابات به صورت چندحزبی در جیبوتی برگزار شد که حسن گولد آپتیدون که از ایساس بود به رئیس جمهوری انتخاب شد، بارکاد گوراد هامودو که از عفار بود در همین سال نخست وزیر جیبوتی شد. از سال ۱۹۹۹ اسماعیل عمر حیله به عنوان رئیس جمهور و در سال ۲۰۰۱ نیز دلیطه محمد دلیطه به سمت نخست وزیر منصوب شدند.
در حال حاضر تعداد زیادی از آوارگان اتیوپی و سومالی در این کشور زندگی می‌کنند.
 
 
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جیبوتی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
نظامی
روابط با ایران