سیاست        0  832 reads

1) حکومت

نام بنین نخست داهومی بود که به وسیله رئیس جمهور ماتیو کره کو در 1975 به بنین تغییر یافت. در قرن هفدهم این سرزمین از اهمیت تجاری و سیاسی خاصی برخوردار بود. با روی کار آمدن ماتیو کره کو تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی فراوانی صورت گرفت.
حزب انقلابی بنین از 1977 تا 1989 قدرت را در انحصار خود قرار داده بود، در فوریه 1990 نیسه فورسوگلو به نخست وزیری رسید در رفراندوم دسامبر 1990 میلادی 2/93 درصد رأی به قانون اساسی جدید داد و رژیم جمهوری دادند. در انتخابات فوریه 1991 و 24 نفر از 34 نفر نامزدهای انتخاباتی احزاب قانونی برنده شدند و 17 کرسی به دست آوردند. در انتخابات ریاست جمهوری مارس 1991 نیسه فورسوگولو در انتخابات شکست خورد و احمد کره کو 7/67 درصد آراء را به دست آورد و در 4 آوریل به ریاست جمهوری برگزیده شد.

نوع حكومت
جمهوري

سيستم حكومتي (قوه هاي كشور)
قوه مجريه؛ رييس جمهور كه با راي مردم براي
يك دوره پنج ساله انتخاب مي شود.
قوه قانون گذاري؛ مجلس كه 83 نماينده داشته و با راي مردم براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي شوند.
قوه قضائيه؛‌ داداگه قضايي عالي به صورت مستقل

احزاب مهم و رهبران آنها
ADD ( نيسفور سوگلو ) ، MADEP ( سفو فاگبونو ) ، PRD ( آدريان هونگبدجي ) ،


2) شخصيت ها

توماس يايي بونيتوماس يايي بوني (
Thomas Yayi Boni) متولد سال 1952 ميلادي (31ه.ش) از تاريخ 6 اوريل سال 2006 ميلادي (85ه.ش) رييس جمهور كشور بنين مي باشد. او در شهر "تچااورو" در شمال بنين متولد و در شهر "پاراكو" تحصيلات خود را آغاز نموده و سپس تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته اقتصاد دانشگاه ملي بنين ادامه داد. او در دانشگاه هاي كشور سنگال ادامه تحصيل داده و سپس در فرانسه در دانشگاه دوفيني پاريس در سال 1976 ميلادي مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد دريافت نمود.
وي در خلال سال هاي 1980 تا 1988 ميلادي در بانك مركزي غرب آفريقا مشغول به كار شده و تا معاون اجرايي اين بانك در داكار سنگال ارتقا شغلي يافت. در سال 1988 ميلادي، معاون مركز مطالعات بانكي غرب آفريقا در سنگال گرديده و در آن مسووليت تا سال 1992 ميلادي باقي ماند.
در خلال سال هاي 1992 تا 1994 ميلادي او در دفتر رييس جمهور وقت بنين در قسمت مطالعات پولي و بانكي به فعاليت مشغول بوده و در سال 1994 ميلادي نهايتاً به مقام رياست بانك توسعه غرب آفريقا منصوب گرديد.
او داراي مذهب مسيحي پروتستان بوده و داراي پنج فرزند مي باشد. توماس یایی بونی از ۶ آوریل ۲۰۰۶ میلادی به عنوان رئیس جمهور بنین انتخاب شده است. او در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس ۲۰۰۶ میلادی (85ه.ش) به ریاست جمهوری رسید و دوباره در انتخاب ماه مارس ۲۰۱۱ میلادی (90ه.ش) به پیروزی رسید. او همچنین به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳میلادی خدمت کرده است.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بنین در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران