درباره ی ما        0  2364 reads

باسمه تعالی

 

موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی آفران در سال 1387 توسط تعدادی از پژوهشگران، محققین و اساتید دانشگاهی با هدف بررسی و مطالعات کشورهای آفریقایی در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن ها تاسیس گردید.

آفران موسسه ای غیر انتفاعی است و پروژه های مطالعاتی برای علاقمندان به کسب اطلاعات راهبردی در مورد قاره آفریقا را به انجام می رساند.

این موسسه تلاش دارد تا با توجه به پیشینه ی فعال حضور ایرانیان در طول قرن های متمادی در قاره آفریقا به احیاء این تعامل و ارتباطات تاریخی پرداخته تا از این رهگذر روابط ایران با کشورهای حوزه آفریقا را بیش از پیش بر اساس شناخت هر چه بیشتر از امکانات و ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متقابل گسترش دهد.

در این راستا ما دست یاری به سوی اندیشمندان، متفکرین و اساتید علاقمند به فعالیت در این مسیر دراز کرده و پژوهشگران و موسسات پژوهشی که در این زمینه فعالیت دارند را به یاری می خوانیم و در این جهت نیازمند دستاوردهای علمی و تجربی تجار، صنعتگران، هنرمندان، اقتصاد دانان، سیاستمداران و سایر اقشاری که به نوعی می توانند ما را در این مهم یاری نمایند، هستیم.

موسسه آفران از کلیه دست اندر کاران فعالیت در آفریقا انتظار همکاری داشته و در این ارتباط کلیه موارد حاصل تتبعات آنان از قبیل: مقالات، کتب، تصاویر، اخبار، مناظر، بیوگرافی، وبلاگ ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مورد نیاز ماست.

 

info[at]afran.ir

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
محصولات ما
درباره ی ما