فرهنگ        0  936 reads

1) فرهنگ عمومی

گروه های نژادی
ماراوی، لوموه، یا آوه، نگونی

قبايل
۳۴ ٪ نژاد مالاوی را چوا، ۱۲ ٪ را ماراوی، ۹ ٪ را نگونی و ۸ ٪ را یائو تشکیل می‌دهند.

نرخ با سوادی
86 درصد

زبان
انگليسي و چيچوا (رسمي) و گويش هاي محلي از جمله چيتومبوكا، چيائو و چيلوموه

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
 6  فرودگاه


2) ادیان و مذاهب

پروتستان(55%)، رومن كاتوليك(20%)، مسلمان(20%)، عقايد بومي از جمله سنتیو(3%) و ديگر اديان(2%)
اسلام دومین دین بزرگ مالاوی پس از مسیحیت محسوب می‌شود. براساس آمار رسمی ۱۲ درصد از جمعیت ۱۲ میلیونی کشور را مسلمانان تشکیل داده‌اند. قبایل ناراضی مسیحی که اکثریت آنها در شمال کشور اقامت داشتند از نتایج انتخابات که رئیس جمهوری مسلمان از جنوب را سرکار آورده بود راضی نبوده و در نتیجه ستادی خشونت‌آمیز علیه مسلمانان به راه انداختند. در سال ۱۹۹۹ شورشی‌های مسیحی حدود ۲۰۰ مسجد را در مالاوی به آتش کشیده شده بودند که هشت سال پس از آن، بینگو وا موتاریکه رئیس جمهور این کشور که پیرو مذهب کاتولیک مسیحیت است ستادی برای بازسازی و مرمت مساجد به آتش کشیده شده راه‌اندازی کرد.

3) گردشگری

شهر هاى اين كشور

لیلونگوه LILONGWE
پایتخت کشور مالاوی در جنوب شرقی آفریقاست که در کرانه‌ی رودخانه‌ی لیلونگوه قرار دارد. در قلب مالاوی، منطقه‌ای کشاورزی. مرکز بازار برای تنباکو و محصولات دیگر است. در سال 1902 مسکون و در 1966 یک شهر گشت و آن هنگامی بود که پایتخت مالاوی به شهر لیلونده انتقال یافت. در آن زمان کمتر از 20000نفر زندگی می‌کردند. این شهر بواسطه‌ی افزایش بیش از حد جمعیت سبب شده است که دولت در ساختن مسکن برای تازه واردان کوششها نمود و برنامه‌های صنعتی یعنی ایجاد کارخانه و حکومت بناهایی ایجاد نمودند. مناطق مسکونی و شهر در 1975 پایتخت رسمی کشور شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مالاوي در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران