کدام جریان سیاسی بیشترین کرسی های مجلس موسسان تونس را به خود اختصاص خواهد داد؟
لطفا پس از رای دهی دلایل خود را در قسمت "ارسال نظر" ذکر کنید.
نظرسنجی در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳ ۲۱:۳۰ به پایان رسیده است
اسلام گرایان 45 % 45 % (28)
لیبرال ها 9 % 9 % (6)
چپ ها 13 % 13 % (8)
مستقل ها (فهرست های مستقل) 19 % 19 % (12)
ملی گرایان عرب 11 % 11 % (7)
همه رای ها: 61


 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم