مهم ترین تاثیر جدایی جنوب سودان بر منطقه و قاره ی آفریقا را کدام گزینه می دانید؟
لطفا پس از رای دهی دلایل خود را در قسمت "ارسال نظر" ذکر کنید.
نظرسنجی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۶ ۲۱:۳۰ به پایان رسیده است
افزایش موج جدایی خواهی در آفریقا 18 % 18 % (27)
تجزی بخش های دیگری از سودان شمالی 31 % 31 % (47)
تبدیل شدن جنوب سودان به پایگاهی برای غرب 50 % 50 % (74)
همه رای ها: 148


 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم