آینده مراکش در سایه تحولات شمال آفریقا چگونه خواهد بود؟
لطفا پس از رای دهی دلایل خود را در قسمت "ارسال نظر" ذکر کنید.
نظرسنجی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۸ ۲۱:۳۰ به پایان رسیده است
پیروزی معترضان و استقرار نظام پادشاهی مشروطه 36 % 36 % (151)
موفقیت اصلاحات دولتی 51 % 51 % (215)
تکرار سناریو تونس و مصر 12 % 12 % (52)
همه رای ها: 418


 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم