کدام گزینه را برای حل بحران لیبی ترجیح می دهید؟
لطفا پس از رای دهی دلایل خود را در قسمت "ارسال نظر" ذکر کنید.
نظرسنجی در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ ۲۱:۳۰ به پایان رسیده است
ادامه حملات هوایی 5 % 5 % (33)
مداخله نیروی زمینی غرب در لیبی 32 % 32 % (195)
مسلح کردن انقلابیون 17 % 17 % (102)
اتخاذ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک 44 % 44 % (269)
همه رای ها: 599


 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم