دفاتر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آفریقا        0  1766 reads

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی-پروتوریا

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس-تونس

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه-هراره

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سنگال-داکار

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سودان-خارطوم

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غنا-آکرا

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا-نایروبی

دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نیجریه-لاگوس

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
دفاتر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آفریقا
وبلاگ هاي مرتبط با آفريقا
دانشگاه ها و مراکز علمی مرتبط با آفریقا