روابط با ايران        0  2199 reads

سطح نمايندگي ايران در سودان

سفير ايران در كشور سودان
آقاي جواد تركابادي


نشاني و تلفن نمايندگي ايران در سودان

نشاني
خارطوم - ميدان مقرن 15- جنب بانك كشاورزي سودان - پ 4  - صندوق پستي ، 10229

تلفن
83778676- 002491
83781490- 002491 


نمابر
83778668- 002491

نشاني الكترونيكي
iransud@yahoo.com

پايگاه اينترنتي نمايندگي ايران در سودان

پايگاه اينترنتي رايزن فرهنگي ايران
khartoum.icro.ir


سطح نمايندگي سودان در ايران

سفير سودان در ايران
آقاي میرغنی ابکر الطیب بخیت


نشاني و تلفن نمايندگي سودان در ايران

نشاني
تهران خيابان آفریقا، بالاتر از ظفر، رو به روی پمپ بنزین، کوچه بابک بهرامی، شماره 39

تلفن
4 - 88781183

نمابر
88792331

تاريخچه روابط
روابط دو كشور در سال هاي اخير در زمينه هاي سياسي و اقتصادي با توجه به همسويي دولت مركزي سودان با بسياري از سياست هاي جمهوري اسلامي ايران، در سطح بسيار خوبي قرار داشته است.
ديدار خاتمي از سودان از 13 تا 15 مهر ماه 1383، سفر جناب آقاي عمر البشير رئيس جمهور سودان به تهران از 4 الي 6 ارديبهشت ماه 1385، سفر جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري كشورمان به خارطوم از 9 الي 10 اسفند 1385 و سفر آقاي دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به خارطوم از 13 الي 15 بهمن ماه 1386 بود.

روابط سياسي
جمهوري اسلامي ايران و سودان در بسياري از موضوعات، از جمله مسائل منطقه اي و بين المللي داراي مواضع مشابه و يكساني بوده و از مواضع يكديگر در محافل بين المللي حمايت مي نمايند. بر همين اساس دولت سودان جزء كشورهايي است كه مجدانه از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران پشتيباني نموده و اتهامات وارده از سوي امريكا و همپيمانان آن مبني بر حمايت كشورمان از تروريسم و نقض حقوق بشر را مردود دانسته است.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سودان در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران